TacsiZen

  • Tacsi, a majdnem zen mester

    Tacsi sokat olvasta a keleti bölcsességeket. Sok éves elkötelezettségének és szorgalmának köszönhetően mára már majdnem zen mesterré vált.